Jump to Main Contents
社会と健康研究センター

Home > Divisions & Departments > QOL Research Group > Division of Health Care Research

Division of Health Care Research

Staff

Chief

Yutaka Matsuoka

Researcher

Miki Kawahara, Ryo Okubo, Saho Wada, Tempei Miyaji,Takuhiro Yamaguchi

Visiting researcher

You-ichi Shimizu, Maiko Fujimori, Tomoe Mashiko

Research assistant

Miyuki Kanamaru, Keiko Takagki, Yumi Kikukawa, Kyoko Akutsu, Ayako Sato, Mihoto Umehashi, Sayaka Jinno