Jump to Main Contents
社会と健康研究センター

Home > Divisions & Departments > Behavioral Sciences and Survivorship Research Grop > Division of Health Care Research

Division of Health Care Research

Staff

Chief

Yutaka Matsuoka(Link to External Site.)

Section Head of Psychological Science

Maiko Fujimori(Link to External Site.)

Project researcher

Ryo Okubo(Link to External Site.), Saho Wada(Link to External Site.), Ayako Sato, Akiko Hanai(Link to External Site.), Katsunori Tsuji(Link to External Site.),  Tempei Miyaji, Takuhiro Yamaguchi

Visiting scientist

Yoichi Shimizu(Link to External Site.), Tomoe Mashiko, Masanori Mori, Hiroko Noguchi(Link to External Site.), Keisuke Inoue, Eisuke Ochi(Link to External Site.), Saki Harashima

Research assistant

Miyuki Kanamaru, Kyoko Akutsu, Mihoto Umehashi,  Sayaka Jinno, Tomomi Narisawa, Naomi Inomata, Maki Minemura, Asami Satake, Kotone Hata, Miyuki Kurosaki, Asako Mitsui, Sho Murakami