Jump to Main Contents
研究所ロゴ

Home > Organization > Divisions and Independent Research Units > Division of Genome Biology > Member

Member

Chief

 • Takashi Kohno

Section Head

 • Kouya Shiraishi
 • Takashi Nakaoku

Medical staff/Physician Scientist

 • Kuniko Sunami
 • Syu Yazaki
 • Hourin Cho
 • Masahiro Torasawa

Project Researcher/Graduate Student

 • Kosuke Maruyama
 • Shigenari Nukaga
 • Ryoko Higashiyama
 • Erika Machida
 • Akifumi Mochizuki
 • Rui Kitadai
 • Erisa Fujii
 • Akiko Tateishi
 • Yukiko Shimoda
 • Maiko Yamaguchi
 • Daiki Higuchi
 • Teruki Tsunashima

Project Research Assistant

 • Megumi Ishigami
 • Yuri Yamauchi
 • Maiko Matsuda
 • Kazumi Uchiyama
 • Emi Ogawa
 • Yutaka Miyazaki

Visiting Scientist

 • Ayako Ui
 • Motonobu Saito
 • Yoshitaka Seki
 • Takayuki Honda
 • Masakazu Kitagawa
 • Maiko Miwa
 • Noriko Motoi
 • Junya Tabata
 • Kengo Hiranuma
 • Makoto Nishino
 • Takaaki Mizuno
 • Masayuki Shirasawa
 • Atsushi Kawamura

External Research Staff

 • Hideo Kunito
 • Jun Yokota