Jump to Main Contents
研究所ロゴ

Home > Organization > Divisions and Independent Research Units > Division of Molecular Modification and Cancer Biology > Members

Members

Chief                                         

 • Ryuji Hamamoto

Laboratory Head                      

 • Syuzo Kaneko

RIKEN Senior Staff

 • Masaaki Komatsu
 • Ken Asada

Researcher

 • Kazuma Kobayashi

Clinical Collaborator                     

 • Masayoshi Yamada

Resident                    

 • Takashi Natsume

Doctoral student of Partner Graduate School

 • Naoaki Harada

Project Research Assistant     

 • Kyoko Fujioka
 • Noriko Ikawa

Visiting Scientist        

 • Yoichiro Itakura
 • Jun Sese
 • Daisuke Okanohara
 • Nobuyuki Ota
 • Kunihiro Nishimura
 • Eiji Aramaki

External Research Staff        

 • Satoshi Takahashi
 • Hidenori Machino
 • Norio Shinkai
 • Hiroko Kondo
 • Shigemi Yamada
 • Kenta Oono
 • Amina Boltkan
 • Hiromi Matsumoto
 • Akihiko Ozaki
 • Takashi Aoki
 • Yoshiro Kitamura
 • Ryosaku Shino
 • Toshiki Takeuchi
 • Jun Masumoto
 • Hironori Matsumasa
 • Tatsu Kimura
 • Davey Calvin William
 • Kazue Mizuno
 • Sachiho Abe
 • Tomohiro Yasuda
 • Chihiro Uematsu
 • Yasuaki Nakamura
 • Shuntaro Yui
 • Zisheng Li
 • Masaaki Kotera
 • Yifan Zhang
 • Masahiro Ogino
 • Masato Haginoya
 • Saiko Kon

Trainee

 • Nobuji Kouno (Graduate School of Medicine, Kyoto University)
 • Naoki Teraya (Graduate School of Medicine, Showa University)
 • Yusuke Sakaguchi (Graduate School of Medicine, The University of Tokyo)
 • Eri Suzuki (Graduate School of Medicine, The University of Tokyo)