Jump to Main Contents
研究所ロゴ

Home > Organization > Divisions and Independent Research Units > Group for Frontier Science > Division of Molecular Modification and Cancer Biology > Members

Members

Chief                                         

 • Ryuji Hamamoto

Laboratory Head                      

 • Syuzo Kaneko

RIKEN Senior Staff

 • Masaaki Komatsu
 • Ken Asada

Researcher

 • Kazuma Kobayashi

Clinical Collaborator                     

 • Masayoshi Yamada
 • Masamichi Takahashi

Doctoral student of Partner Graduate School

 • Norio Shinkai (Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University)
 • Akira Sakai (Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University)

NCC Hospital Resident                    

 • Ryo Yamashita

Project Research Assistant     

 • Kyoko Fujioka
 • Noriko Ikawa

Visiting Scientist        

 • Yoichiro Itakura
 • Jun Sese
 • Daisuke Okanohara
 • Nobuyuki Ota
 • Sadao Kurohashi
 • Kunihiro Nishimura
 • Eiji Aramaki

External Research Staff        

 • Ken Takasawa
 • Satoshi Takahashi
 • Hidenori Machino
 • Hiroko Kondo
 • Shigemi Yamada
 • Kenta Oono
 • Kenichi Kamijo
 • Hitoshi Imaoka
 • Yohei Sugawara
 • Shuji Suzuki
 • Reina Komatsu
 • Akihiko Ozaki
 • Masanori Toyoda
 • Takashi Aoki
 • Motoki Abe
 • Tatsuya Arakaki
 • Yoshiro Kitamura
 • Ryosaku Shino
 • Toshiki Takeuchi
 • Kimiyasu Tako
 • Aika Terada
 • Satoru Torii
 • Fumito Nariyuki
 • Ryuichiro Hataya
 • Yuichiro Hirano
 • Jun Masumoto
 • Hironori Matsumasa
 • Suguru Yasutomi
 • Kanto Shozu (Graduate School of Medicine and Pharmaceutical Sciences for Education, University of Toyama)
 • Tatsu Kimura
 • Maki Ogura
 • Davey Calvin William
 • Kazue Mizuno
 • Masaaki Kotera

Trainee

 • Amina Boltkan (Graduate School of Medicine, Juntendo University)
 • Ai Dozen (Graduate School of Medicine, Keio University)
 • Rina Aizawa (Graduate School of Medicine, Showa University)