Jump to Main Contents
研究所ロゴ

Home > Organization > Fundamental Innovative Oncology Core > Omics Core > Department of Bioinformatics > Research Papers

Research Papers

2017

 1. Mamoru Kato, Daniel A. Vasco, Ryuichi Sugino, Daichi Narushima, and Alexander Krasnitz
  Sweepstake evolution revealed by population-genetic analysis of copy-number alterations in single genomes of breast cancer
  Royal Society Open Science, 2017, Accepted

 2. Daisuke Shiokawa, Hirokazu Ohata, Ai Sato, Michihiro Muto, Shigeki Sekine, Masahito Hosokawa, Mamoru Kato, Hideki Kanbara, Tatsuhiro Shibata, Koji Okamoto
  The induction of selected Wnt target genes by Tcf1 mediates generation of tumorigenic colon stem cells
  Cell Reports, 2017, 19, 981-994

 3. Shigeki Sekine, Taisuke Mori, Reiko Ogawa, Masahiro Tanaka, Hiroshi Yoshida, Hirokazu Taniguchi, Takeshi Nakajima, Kokichi Sugano, Teruhiko Yoshida, Mamoru Kato, Eisaku Furukawa, Atsushi Ochiai, and Nobuyoshi Hiraoka
  Mismatch repair deficiency commonly precedes adenoma formation in Lynch syndrome-associated colorectal tumorigenesis
  Modern Pathology, doi:10.1038/modpathol.2017.39
 4. Shintaro Fukushima, Satoshi Yamashita, Hisato Kobayashi, Hirokazu Takami, Kohei Fukuoka, Taishi Nakamura, Kai Yamasaki, Yuko Matsushita, Hiromi Nakamura, Yasushi Totoki, Mamoru Kato, Tomonari Suzuki, Kazuhiko Mishima, Takaaki Yanagisawa, Akitake Mukasa, Nobuhito Saito, Masayuki Kanamori, Toshihiro Kumabe, Teiji Tominaga, Motoo Nagane, Toshihiko Iuchi, Koji Yoshimoto, Masahiro Mizoguchi, Kaoru Tamura, Keiichi Sakai, Kazuhiko Sugiyama, Mitsutoshi Nakada, Kiyotaka Yokogami, Hideo Takeshima, Yonehiro Kanemura, Masahide Matsuda, Akira Matsumura, Kazuhiko Kurozumi, Keisuke Ueki, Masahiro Nonaka, Akio Asai, Nobutaka Kawahara, Yuichi Hirose, Tatusya Takayama, Yoichi Nakazato, Yoshitaka Narita, Tatsuhiro Shibata, Masao Matsutani, Toshikazu Ushijima, Ryo Nishikawa, Koichi Ichimura, On behalf of The Intracranial Germ Cell Tumor Genome Analysis Consortium (The iGCTConsortium)
  Genome‑wide methylation profiles in primary intracranial germ cell tumors indicate a primordial germ cell origin for germinomas
  Acta Neuropathologica, 2017, 133, 445-462.
 5. Tsuyoshi Takahashi, Asmaa Elzawahry, Sachiyo Mimaki, Eisaku Furukawa, Rie Nakatsuka, Hiromi Nakamura, Takahiko Nishigaki, Satoshi Serada, Tetsuji Naka, Seiichi Hirota, Tatsuhiro Shibata, Katsuya Tsuchihara, Toshirou Nishida, and Mamoru Kato
  Genomic and transcriptomic analysis of imatinib resistance in gastrointestinal stromal tumors
  Genes, Chromosomes & Cancer, 2017, 56, 303-313.
 6. Naofumi Asano, Akihiko Yoshida, Sachiyo Mitani, Eisuke Kobayashi, Bunsyo Shiotani, Motokiyo Komiyama, Hiroyuki Fujimoto, Hirokazu Chuman, Hideo Morioka, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Takashi Kubo, Mamoru Kato, Takashi Kohno, Akira Kawai, Tadashi Kondo, and Hitoshi Ichikawa
  Frequent amplification of receptor tyrosine kinase genes in well-differentiated/dedifferentiated liposarcoma
  Oncotarget, 2017, 8, 12941-12952.
 7. Hideyuki Hayashi, Takashi Kohno, Hideki Ueno, Nobuyoshi Hiraoka, Shunsuke Kondo, Motonobu Saito, Yoko Shimada, Hitoshi Ichikawa, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Chigusa Morizane, Yasunari Sakamoto, Kazuaki Shimada, Yoshito Komatsu, Naoya Sakamoto, and Takuji Okusaka,
  Utility of Assessing the Number of Mutated KRAS, CDKN2A, TP53, and SMAD4 Genes Using a Targeted Deep Sequencing Assay as a Prognostic Biomarker for Pancreatic Cancer
  Pancreas, 2017, 46, 335-340.

2016

 1. Yuko Tanabe, Hitoshi Ichikawa, Takashi Kohno, Hiroshi Yoshida, Takashi Kubo, Mamoru Kato, Satoru Iwasa, Atsushi Ochiai, Noboru Yamamoto, Yasuhiro Fujiwara, and Kenji Tamura
  Comprehensive screening of target molecules by next-generation sequencing in patients with malignant solid tumors: guiding entry into phase I clinical trials
  Molecular Cancer, 2016, 15, 73-77.
 2. Koichi Ichimura, Shintaro Fukushima, Yasushi Totoki, Yuko Matsushita, Ayaka Otsuka, Arata Tomiyama, Tohru Niwa, Hirokazu Takami, Taishi Nakamura, Tomonari Suzuki, Kohei Fukuoka, Takaaki Yanagisawa, Kazuhiko Mishima, Yoichi Nakazato, Fumie Hosoda, Yoshitaka Narita, Soichiro Shibui, Akihiko Yoshida, Akitake Mukasa, Nobuhito Saito, Toshihiro Kumabe, Masayuki Kanamori, Teiji Tominaga, Keiichi Kobayashi, Saki Shimizu, Motoo Nagane, Toshihiko Iuchi, Masahiro Mizoguchi, Koji Yoshimoto, Kaoru Tamura, Taketoshi Maehara, Kazuhiko Sugiyama, Mitsutoshi Nakada, Keiichi Sakai, Yonehiro Kanemura, Masahiro Nonaka, Akio Asai, Kiyotaka Yokogami, Hideo Takeshima, Nobutaka Kawahara, Tatsuya Takayama, Masahiro Yao, Mamoru Kato, Hiromi Nakamura, Natsuko Hama, Ryuichi Sakai, Toshikazu Ushijima, Masao Matsutani, Tatsuhiro Shibata, Ryo Nishikawa, The Intracranial Germ Cell Tumor Genome Analysis Consortium
  Recurrent neomorphic mutations of MTOR in central nervous system and testicular germ cell tumors may be targeted for therapy
  Acta Neuropathologica, 2016, 131, 889–901
 3. Akihiro Fujimoto, Mayuko Furuta, Yasushi Totoki, Tatsuhiko Tsunoda, Mamoru Kato, Yuichi Shiraishi, Hiroko Tanaka, Hiroaki Taniguchi, Yoshiiku Kawakami, Masaki Ueno, Kunihito Gotoh, Shun-ichi Ariizumi, Christopher P Wardell, Shinya Hayami, Toru Nakamura, Hiroshi Aikata, Koji Arihiro, Keith A Boroevich, Tetsuo Abe, Kaoru Nakano, Kazuhiro Maejima, Aya Sasaki-Oku, Ayako Ohsawa, Tetsuo Shibuya, Hiromi Nakamura, Natsuko Hama, Fumie Hosoda, Yasuhito Arai, Shoko Ohashi, Tomoko Urushidate, Genta Nagae, Shogo Yamamoto, Hiroki Ueda, Kenji Tatsuno, Hidenori Ojima, Nobuyuki Hiraoka, Takuji Okusaka, Michiaki Kubo, Shigeru Marubashi, Terumasa Yamada, Satoshi Hirano, Masakazu Yamamoto, Hideki Ohdan, Kazuaki Shimada, Osamu Ishikawa, Hiroki Yamaue, Kazuki Chayama, Satoru Miyano, Hiroyuki Aburatani, Tatsuhiro Shibata, and Hidewaki Nakagawa
  Whole genome mutational landscape and characterization of non-coding and structural mutations in liver cancer
  Nature Genetics, 2016, 48, 500-509
 4. Ryutaro Uchi, Yusuke Takahashi, Atsushi Niida, Teppei Shimamura, Hidenari Hirata, Keishi Sugimachi, Genta Sawada, Takeshi Iwaya, Junji Kurashige, Yoshiaki Shinden, Tomohiro Iguchi, Hidetoshi Eguchi, Kenichi Chiba, Yuichi Shiraishi, Genta Nagae, Kenichi Yoshida, Yasunobu Nagata, Hiroshi Haeno, Hirofumi Yamamoto, Hideshi Ishii, Yuichiro Doki, Hisae Iinuma, Shin Sasaki, Satoshi Nagayama, Kazutaka Yamada, Shinichi Yachida, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Eiji Oki, Hiroshi Saeki, Ken Shirabe, Yoshinao Oda, Yoshihiko Maehara, Shizuo Komune, Masaki Mori, Yutaka Suzuki, Ken Yamamoto, Hiroyuki Aburatani, Seishi Ogawa, Satoru Miyano, and Koshi Mimori
  Integrated multiregional analysis proposing a new model of colorectal cancer evolution
  PLOS Genetics, 2016, e1005778.1-24
 5. Shinichi Yachida, Laura D. Wood, Masami Suzuki, Erina Takai, Yasushi Totoki, Mamoru Kato, Claudio Luchini, Yasuhito Arai, Hiromi Nakamura, Natsuko Hama, Asmaa Elzawahry, Fumie Hosoda, Tomoki Shirota, Nobuhiko Morimoto, Kunio Hori, Jun Funazaki, Hikaru Tanaka, Chigusa Morizane, Takuji Okusaka, Satoshi Nara, Kazuaki Shimada, Nobuyoshi Hiraoka, Hirokazu Taniguchi, Ryota Higuchi, Minoru Oshima, Keiichi Okano, Seiko Hirono, Masamichi Mizuma, Koji Arihiro, Masakazu Yamamoto, Michiaki Unno, Hiroki Yamaue, Matthew J. Weiss, Christopher L. Wolfgang, Toru Furukawa, Hitoshi Nakagama, Bert Vogelstein, Tohru Kiyono, Ralph H. Hruban, and Tatsuhiro Shibata
  Genomic sequencing identifies ELF3 as a driver of ampullary carcinoma
  Cancer Cell, 2016, 29, 229-240

2015

 1. Erina Takai, Yasushi Totoki, Hiromi Nakamura, Chigusa Morizane, Satoshi Nara, Natsuko Hama, Masami Suzuki, Eisaku Furukawa, Mamoru Kato, Hideyuki Hayashi, Takashi Kohno, Hideki Ueno, Kazuaki Shimada, Takuji Okusaka, Hitoshi Nakagama, Tatsuhiro Shibata, and Shinichi Yachida
  Clinical utility of circulating tumor DNA for molecular assessment in pancreatic cancer
  Scientific Reports, 2015, 5, 18425.1-10
 2. Hiromi Nakamura, Yasuhito Arai, Yasushi Totoki, Tomoki Shirota, Asmaa Elzawahry, Mamoru Kato, Natsuko Hama, Fumie Hosoda, Tomoko Urushidate, Shoko Ohashi, Nobuyoshi Hiraoka, Hidenori Ojima, Kazuaki Shimada, Takuji Okusaka, Tomoo Kosuge, Shinichi Miyagawa, Tatsuhiro Shibata
  Genomic spectra of biliary tract cancer
  Nature Genetics, 2015, 47, 1003-1010
 3. Motonobu Saito, Yoko Shimada, Kouya Shiraishi, Hiromi Sakamoto, Koji Tsuta, Hirohiko Totsuka, Suenori Chiku, Hitoshi Ichikawa, Mamoru Kato, Shun-ichi Watanabe, Teruhiko Yoshida, Jun Yokota, Takashi Kohno
  Development of Lung Adenocarcinomas with Wxclusie Dependence on Oncogene Fusions.
  Cancer Research, 2015, 75, 2264-2271
 4. Masataka Takenaka, Motonobu Saito, Reika Iwakawa, Nozomu Yanaihara, Misato Saito, Mamoru Kato, Hitoshi Ichikawa, Tatsuhiro Shibata, Jun Yokota, Aikou Okamoto, Takashi Kohno
  Profiling of actionable gene alterations in ovarian cancer by targeted deep sequencing.
  International Journal of Oncology, 2015, 46, 2389-2398
 5. Kousuke Ishino, Tatsuya Kato, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Masatoshi Watanabe, Keiji Wakabayashi, Hitoshi Nakagama, Yukari Totsuka
  Comprehensive DNA adduct analysis reveals pulmonary inflammatory response contributes to genotoxic action of magnetite nanoparticles
  Int. J. Mol. Sci., 2015, 16, 3474-3492

2014

 1. Yasushi Totoki, Kenji Tatsuno, Kyle R Covington, Hiroki Ueda, Chad J Creighton, Mamoru Kato, Shingo Tsuji, Lawrence A Donehower, Betty L Slagle, Hiromi Nakamura, Shogo Yamamoto, Eve Shinbrot, Natsuko Hama, Megan Lehmkuhl, Fumie Hosoda, Yasuhito Arai, Kim Walker, Mahmoud Dahdouli, Kengo Gotoh, Genta Nagae, Marie-Claude Gingras, Donna M Muzny, Hidenori Ojima, Kazuaki Shimada, Yutaka Midorikawa, John A Goss, Ronald Cotton, Akimasa Hayashi, Junji Shibahara, Shumpei Ishikawa, Jacfranz Guiteau, Mariko Tanaka, Tomoko Urushidate, Shoko Ohashi, Naoko Okada, Harsha Doddapaneni, Min Wang, Yiming Zhu, Huyen Dinh, Takuji Okusaka, Norihiro Kokudo, Tomoo Kosuge, Tadatoshi Takayama, Masashi Fukayama, Richard A Gibbs, David A Wheeler, Hiroyuki Aburatani & Tatsuhiro Shibata
  Trans-ancestry mutational landscape of hepatocellular carcinoma genomes.
  Nature Genetics, 2014, 46, 1267-1273.
 2. Tatsuji Mizukami, Kouya Shiraishi, Yoko Shimada, Hideaki Ogiwara, Koji Tsuta, Hitoshi Ichikawa, Hiromi Sakamoto, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Takashi Nakano, Takashi Kohno,
  Molecular mechanisms underlying oncogenic RET fusion in lung adenocarcinoma.
  Journal of Thoracic Oncology, 2014, 9, 622-630.
 3. Shintaro Fukushima, Ayaka Otsuka, Tomonari Suzuki, Takaaki Yanagisawa, Kazuhiko Mishima, Akitake Mukasa, Nobuhito Saito, Toshihiro Kumabe, Masayuki Kanamori, Teiji Tominaga, Yoshitaka Narita, Soichiro Shibui, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Masao Matsutani, Ryo Nishikawa, Koichi Ichimura, On behalf of the Intracranial Germ Cell Tumor Genome Analysis Consortium (iGCT Consortium)
  Mutually exclusive mutations of KIT and RAS are associated with KIT mRNA expression and chromosomal instability in primary intracranial pure germinomas
  Acta Neuropathologica, 2014, 127, 911-925
 4. Yusuke Suenaga, S. M. Rafiqul Islam, Jennifer Alagu, Yoshiki Kaneko, Mamoru Kato, Yukichi Tanaka, Hidetada Kawana, Shamim Hossain, Daisuke Matsumoto, Mami Yamamoto, Wataru Shoji, Makiko Itami, Tatsuhiro Shibata, Yohko Nakamura, Miki Ohira, Seiki Haraguchi, Atsushi Takatori, Akira Nakagawara.
  NCYM, a de novo evolved protein, stabilizes MYCN and characterizes human neuroblastoma.
  PLoS Genetics, 2014, 10, e1003996.1-14