Jump to Main Contents
研究所ロゴ

Home > Organization > Divisions and Independent Research Units > Group for Development of Molecular diagnostics and Individualized Therapy > Division of Bioinformatics > Publications

Publications

2022

 1. Kotoe Oshima, Ken Kato, Yoshinori Ito, Hiroyuki Daiko, Isao Nozaki, Satoru Nakagawa, Yuichi Shibuya, Takashi Kojima, Yasushi Toh, Morihito Okada, Shuichi Hironaka, Yuji Akiyama, Yoshito Komatsu, Kazuhiro Maejima, Hidewaki Nakagawa, Ritsuko Onuki, Momoko Nagai, Mamoru Kato, Keisuke Kanato, Aya Kuchiba, Kenichi Nakamura, Yuko Kitagawa
  Prognostic biomarker study in patients with clinical stage I esophageal squamous cell carcinoma: JCOG0502-A1Cancer Science, 2022

2021

 1. Shinichi Yachida, Yasushi Totoki, Michael Noe, Yoichiro Nakatani, Masafumi Horie, Kenta Kawasaki, Hiromi Nakamura, Mihoko Saito-Adachi, Masami Suzuki, Erina Takai, Natsuko Hama, Ryota Higuchi, Seiko Hirono, Satoshi Shiba, Mamoru Kato, Eisaku Furukawa, Yasuhito Arai, Hirofumi Rokutan, Taiki Hashimoto, Shuichi Mitsunaga, Mitsuro Kanda, Hidenori Tanaka, So Takata, Ayaka Shimomura, Minoru Oshima, Wenzel M Hackeng, Tomoyuki Okumura, Keiichi Okano, Masakazu Yamamoto, Hiroki Yamaue, Chigusa Morizane, Koji Arihiro, Toru Furukawa, Toshiro Sato, Tohru Kiyono, Lodewijk A.A. Brosens, Laura D. Wood, Ralph H Hruban and Tatsuhiro Shibata
  Comprehensive Genomic Profiling of Neuroendocrine Carcinomas of the Gastrointestinal System
  Cancer Discov, 2021
 2. Hanako Ono, Yasuhito Arai, Eisaku Furukawa, Daichi Narushima, Tetsuya Matsuura, Hiromi Nakamura, Daisuke Shiokawa, Momoko Nagai, Toshio Imai, Koshi Mimori, Koji Okamoto, Yoshitaka Hippo, Tatsuhiro Shibata, Mamoru Kato*
  Single-cell DNA and RNA sequencing reveals the dynamics of intra-tumor heterogeneity in a colorectal cancer model.
  BMC Biology, 2021, 19, 207.1-17
 3. Shinichi Mizuno, Rui Yamaguchi, Takanori Hasegawa, Shuto Hayashi, Masashi Fujita, Fan Zhang, Youngil Koh, Su-Yeon Lee, Sung-Soo Yoon,  Eigo Shimizu, Mitsuhiro Komura, Akihiro Fujimoto, Momoko Nagai, Mamoru Kato, Han Liang, Satoru Miyano, Zemin Zhang, Hidewaki Nakagawa, Seiya Imoto
  Immunogenomic Pan-cancer Landscape Reveals Immune Escape Mechanisms and Immunoediting Histories
  Scientific Reports, 2021, 15713.1-13
 4. Iurii S. Nagornov, Jo Nishino, Mamoru Kato
  Dataset of tugHall simulations of cell evolution for colorectal cancer
  Data in Brief, 2021, 34, 106719

2020

 1. Iurii S. Nagornov, Jo Nishino, Mamoru Kato
  tugHall: A Tool to Reproduce Darwinian Evolution of Cancer Cells for Simulation-Based Personalized Medicine
  ISMCO 2020: Mathematical and Computational Oncology
  Lecture Notes in Computer Science, vol 12508, 71-76
 2. Daisuke Shiokawa, Hiroaki Sakai, Hirokazu Ohata, Toshiaki Miyazaki, Yusuke Kanda, Shigeki Sekine, Daichi Narushima, Masahito Hosokawa, Mamoru Kato, Yutaka Suzuki, Haruko Takeyama, Hideki Kambara, Hitoshi Nakagama and Koji Okamoto
  Slow-cycling cancer stem cells regulate progression and chemoresistance in colon cancer
  Cancer Res, 2020, 80, 4451-4464

 3. Yukari Totsuka, Yuya Maesako, Hanako Ono, Momoko Nagai, Mamoru Kato, Min Gi, Hideki Wanibuchi, Shoji Fukushima, Kazuhiro Shiizaki, Hitoshi Nakagama
  Comprehensive analysis of DNA adducts (DNA adductome analysis) in the liver of rats treated with 1,4-dioxane
  Proc. Jpn. Acad., Ser. B, 2020, 96, 180-187

 4. Iurii S. Nagornov and Mamoru Kato*
  tugHall: a simulator of cancer-cell evolution based on the hallmarks of cancer and tumor-related genes
  Bioinformatics, 2020, 36, 3597–3599

 5. The ICGC/TCGA Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes Consortium
  Pan-cancer analysis of whole genomes
  Nature, 2020, 578, 82–93

 6. Erina Takai, Daichi Maeda, Zhuo Li, Yukitsugu Kudo-Asabe, Yasushi Totoki, Hiromi Nakamura, Akiko Nakamura, Rumi Nakamura, Misato Kirikawa, Yukinobu Ito, Makoto Yoshida, Takamitsu Inoue, Tomonori Habuchi, Shohei Ikoma, Hiroto Katoh, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Shumpei Ishikawa, Shinichi Yachida, Akiteru Goto
  Post-mortem Plasma Cell-Free DNA Sequencing: Proof-of-Concept Study for the "Liquid Autopsy"
  Scientific Reports, 2020, 10, 2120.1-10

 7. Wei Jiao, Gurnit Atwal, Paz Polak, Rosa Karlic, Edwin Cuppen, PCAWG Tumor Subtypes and Clinical Translation Working Group (incl. Mamoru Kato), Alexandra Danyi, Jeroen de Ridder, Carla van Herpen, Martijn P. Lolkema, Neeltje Steeghs, Gad Getz, Quaid Morris, Lincoln D. Stein, PCAWG Consortium
  A deep learning system accurately classifies primary and metastatic cancers using passenger mutation patterns.
  Nature communications, 2020, 11, 728.1-12
 Review Articles(総説)
 1.     Mamoru Kato
      NCC Oncopanel and multigene panels abroad
      Journal of Clinical and Experimental Medicine (Igaku-no Ayumi, in Japanese), 2020, 275, 419-423
      加藤 護
      NCCオンコパネルと海外の遺伝子パネル
      医学のあゆみ、2020, 275, 419-423

2019

 1. Kuniko Sunami, Hitoshi Ichikawa, Takashi Kubo, Mamoru Kato, Yutaka Fujiwara, Akihiko Shimomura, Takafumi Koyama, Hiroki Kakishima, Mayuko Kitami, Hiromichi Matsushita, Eisaku Furukawa, Daichi Narushima, Momoko Nagai, Hirokazu Taniguchi, Noriko Motoi, Shigeaki Sekine, Akiko Maeshima, Taisuke Mori, Reiko Watanabe, Masayuki Yoshida, Akihiko Yoshida, Hiroshi Yoshida, Kaishi Satomi, Aoi Sukeda, Taiki Hashimoto, Toshio Shimizu, Satoru Iwasa, Kan Yonemori, Ken Kato, Chigusa Morizane, Chitose Ogawa, Noriko Tanabe, Kokichi Sugano, Nobuyoshi Hiraoka, Kenji Tamura, Teruhiko Yoshida, Yasuhiro Fujiwara, Atsushi Ochiai, Noboru Yamamoto, Takashi Kohno
  Feasibility and utility of a panel testing for 114 cancer-associated genes in a clinical setting: A hospital-based study
  Cancer Science, 2019, 110, 1480.1-11

 2. Yukari Totsuka, Yingsong Lin, Yutong He, Kousuke Ishino, Haruna Sato, Mamoru Kato, Momoko Nagai, Asmaa Elzawahry, Yasushi Totoki, Hiromi Nakamura, Fumie Hosoda, Tatsuhiro Shibata, Tomonari Matsuda, Yoshitaka Matsushima, Guohui Song, Fanshu Meng, Dongfang Li, Junfeng Liu, Youlin Qiao, Wenqiang Wei, Manami Inoue, Shogo Kikuchi, Hitoshi Nakagama, Baoen Shan
  DNA Adductome Analysis Identifies N-Nitrosopiperidine Involved in the Etiology of Esophageal Cancer in Cixian, China
  Chem Res Toxicol, 2019, 32, 1515.1-13

2018

 1. Masaya Sekimizu, Akihiko Yoshida, Sachiyo Mitani, Naofumi Asano, Makoto Hirata, Takashi Kubo, Fumito Yamazaki, Hiromi Sakamoto, Mamoru Kato, Naohiro Makise, Taisuke Mori, Naoya Yamazaki, Shigeki Sekine, Ichiro Oda, Shun-ichi Watanabe, Hiroaki Hiraga, Tsukasa Yonemoto, Teruya Kawamoto, Norifumi Naka, Yuki Funauchi, Yoshihiro Nishida, Kanya Honoki, Hirotaka Kawano, Hiroyuki Tsuchiya, Toshiyuki Kunisada , Koichi Matsuda, Katsunori Inagaki, Akira Kawai, Hitoshi Ichikawa
  Frequent mutations of genes encoding vacuolar H+-ATPase components in granular cell tumors
  Genes, Chromosomes & Cancer, 2018, 58, 373.1-8

 2. Kohei Fukuoka, Yonehiro Kanemura, Tomoko Shofuda, Shintaro Fukushima, Satoshi Yamashita, Daichi Narushima, Mamoru Kato, Mai Honda-Kitahara, Hitoshi Ichikawa, Takashi Kohno, Atsushi Sasaki, Junko Hirato, Takanori Hirose, Takashi Komori, Kaishi Satomi, Akihiko Yoshida, Kai Yamasaki, Yoshiko Nakano, Ai Takada, Taishi Nakamura, Hirokazu Takami, Yuko Matsushita, Tomonari Suzuki, Hideo Nakamura, Keishi Makino, Yukihiko Sonoda, Ryuta Saito, Teiji Tominaga, Yasuhiro Matsusaka, Keiichi Kobayashi, Motoo Nagane, Takuya Furuta, Mitsutoshi Nakada, Yoshitaka Narita, Yuichi Hirose, Shigeo Ohba, Akira Wada, Katsuyoshi Shimizu, Kazuhiko Kurozumi, Isao Date, Junya Fukai, Yousuke Miyairi, Naoki Kagawa, Atsushi Kawamura, Makiko Yoshida, Namiko Nishida, Takafumi Wataya, Masayoshi Yamaoka, Naohiro Tsuyuguchi, Takehiro Uda, Mayu Takahashi, Yoshiteru Nakano, Takuya Akai, Shuichi Izumoto, Masahiro Nonaka, Kazuhisa Yoshifuji, Yoshinori Kodama, Masayuki Mano, Tatsuya Ozawa, Vijay Ramaswamy, Michael D. Taylor, Toshikazu Ushijima, Soichiro Shibui, Mami Yamasaki, Hajime Arai, Hiroaki Sakamoto, Ryo Nishikawa, Koichi Ichimura
  Significance of molecular classification in ependymomas: C11orf95-RELA fusion-negative supratentorial ependymomas are a heterogenous group of tumor
  Acta Neuropathologica Communications, 2018, 6, 134.1-18
 3. Kota Itahashi, Shunsuke Kondo, Takashi Kubo, Yutaka Fujiwara, Mamoru Kato, Hitoshi Ichikawa, Takahiko Koyama, Reitaro Tokumasu, Jia Xu, Claudia S. Huettner, Vanessa V. Michelinim, Laxmi Parida, Takashi Kohno, and Noboru Yamamoto
  Evaluating clinical genome sequence analysis by Watson for Genomics
  Frontiers in Medicine, 2018, 5, 305.1-10
 4. Endi Xia, Sotaro Kanematsu, Yusuke Suenaga, Asmaa Elzawahry, Hitomi Kondo, Noriko Otsuka, Yasumitsu Moriya, Toshihiko Iizasa, Mamoru Kato, Ichiro Yoshino, and Sana Yokoi
  MicroRNA induction by copy number gain is associated with poor outcome in squamous cell carcinoma of the lung
  Scientific Reports, 2018, 8, 15363.1-10

 5. Tomoko Saito, Atsushi Niida, Ryutaro Uchi, Hidenari Hirata, Hisateru Komatsu, Shotaro Sakimura, Shuto Hayashi, Sho Nambara, Yosuke Kuroda, Shuhei Ito, Hidetoshi Eguchi, Takaaki Masuda, Keishi Sugimachi, Taro Tobo, Haruto Nishida, Tsutomu Daa, Kenichi Chiba, Yuichi Shiraishi, Tetsuichi Yoshizato, Masaaki Kodama, Tadayoshi Okimoto, Kazuhiro Mizukami, Ryo Ogawa, Kazuhisa Okamoto, Mitsutaka Shuto, Kensuke Fukuda, Yusuke Matsui, Teppei Shimamura, Takanori Hasegawa, Yuichiro Doki, Satoshi Nagayama, Kazutaka Yamada, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Masaki Mori, Hiroyuki Aburatani, Kazunari Murakami, Yutaka Suzuki, Seishi Ogawa, Satoru Miyano, and Koshi Mimori
  A temporal shift of the evolutionary principle shaping intratumor heterogeneity in colorectal cancer
  Nature Communications, 2018, 9, 2884.1-11

 6. Eri Arai, Fumihito Miura, Yasushi Totoki, Satoshi Yamashita, Ying Tian, Masahiro Gotoh, Hidenori Ojima, Hiroyuki Nakagawa, Yoriko Takahashi, Hiromi Nakamura, Natsuko Hama, Mamoru Kato, Hiroshi Kimura, Yutaka Suzuki, Takashi Ito, Tatsuhiro Shibata, and Yae Kanai
  Epigenome mapping of human normal purified hepatocytes: personal epigenome variation and genome–epigenome correlation
  Epigenomics, 10, 955-979

 7. Mamoru Kato*, Hiromi Nakamura, Momoko Nagai, Takashi Kubo, Asmaa Elzawahry, Yasushi Totoki, Yuko Tanabe, Eisaku Furukawa, Joe Miyamoto, Hiromi Sakamoto, Shingo Matsumoto, Kuniko Sunami, Yasuhito Arai, Yutaka Suzuki, Teruhiko Yoshida, Katsuya Tsuchihara, Kenji Tamura, Noboru Yamamoto, Hitoshi Ichikawa, Takashi Kohno, and Tatsuhiro Shibata
  A computational tool to detect DNA alterations tailored to formalin-fixed paraffin-embedded samples in cancer clinical sequencing
  Genome Medicine, 2018, 10, 44.1-11

 8. Jo Nishino, Yuta Kochi, Daichi Shigemizu, Mamoru Kato, Katsunori Ikari, Hidenori Ochi, Hisashi Noma, Kota Matsui, Takashi Morizono, Keith Boroevich, Tatsuhiko Tsunoda, Shigeyuki Matsui
  Empirical Bayes estimation of semi-parametric hierarchical mixture models for unbiased characterization of polygenic disease architectures
  Frontiers in Genetics, 2018, 9.1-12

 9. Koichi Ogura, Fumie Hosoda, Yasuhito Arai, Hiromi Nakamura, Natsuko Hama, Yasushi Totoki, Akihiko Yoshida, Momoko Nagai, Mamoru Kato, Shoko Ohashi, Hiroko Shimizu, Erika Arakawa, Wakako Mukai, Hirofumi Rokutan, Akira Kawai, Sakae Tanaka, Tatsuhiro Shibata
  Integrated genetic and epigenetic analysis of myxofibrosarcoma
  Nature Communications, 2018, 9, 2765.1-11

 Review Articles(総説)
 1. Mamoru Kato
  Development of bioinformatics methods in cancer gene-panel test
  Precision Medicine (in Japanese), NTS, ISBN 978-4-86043-580-6, 2018, 71-80
  加藤 護
  がん遺伝子パネル検査におけるバイオインフォマティクス分析手法の開発、
  プレシジョン・メディシン、NTS, ISBN 978-4-86043-580-6, 2018, 71-80
 2. Mamoru Kato
  Bioinformatics pipelines in genome medicine
  Experimental Medicine (Jikken Igaku, in Japanese), 2018, 36, 2645-2652
  加藤 護
  ゲノム医療のバイオインフォマティクス・パイプライン、
  実験医学、2018, 36, 2645-2652

2017

 1. Mamoru Kato*, Daniel A. Vasco, Ryuichi Sugino, Daichi Narushima, and Alexander Krasnitz
  Sweepstake evolution revealed by population-genetic analysis of copy-number alterations in single genomes of breast cancer
  Royal Society Open Science, 2017, 4, 171060.1-11
 2. Daisuke Shiokawa, Hirokazu Ohata, Ai Sato, Michihiro Muto, Shigeki Sekine, Masahito Hosokawa, Mamoru Kato, Hideki Kanbara, Tatsuhiro Shibata, Koji Okamoto
  The induction of selected Wnt target genes by Tcf1 mediates generation of tumorigenic colon stem cells
  Cell Reports, 2017, 19, 981-994
 3. Shigeki Sekine, Taisuke Mori, Reiko Ogawa, Masahiro Tanaka, Hiroshi Yoshida, Hirokazu Taniguchi, Takeshi Nakajima, Kokichi Sugano, Teruhiko Yoshida, Mamoru Kato, Eisaku Furukawa, Atsushi Ochiai, and Nobuyoshi Hiraoka
  Mismatch repair deficiency commonly precedes adenoma formation in Lynch syndrome-associated colorectal tumorigenesis
  Modern Pathology, 2017, 30, 1144-1151
 4. Shintaro Fukushima, Satoshi Yamashita, Hisato Kobayashi, Hirokazu Takami, Kohei Fukuoka, Taishi Nakamura, Kai Yamasaki, Yuko Matsushita, Hiromi Nakamura, Yasushi Totoki, Mamoru Kato, Tomonari Suzuki, Kazuhiko Mishima, Takaaki Yanagisawa, Akitake Mukasa, Nobuhito Saito, Masayuki Kanamori, Toshihiro Kumabe, Teiji Tominaga, Motoo Nagane, Toshihiko Iuchi, Koji Yoshimoto, Masahiro Mizoguchi, Kaoru Tamura, Keiichi Sakai, Kazuhiko Sugiyama, Mitsutoshi Nakada, Kiyotaka Yokogami, Hideo Takeshima, Yonehiro Kanemura, Masahide Matsuda, Akira Matsumura, Kazuhiko Kurozumi, Keisuke Ueki, Masahiro Nonaka, Akio Asai, Nobutaka Kawahara, Yuichi Hirose, Tatusya Takayama, Yoichi Nakazato, Yoshitaka Narita, Tatsuhiro Shibata, Masao Matsutani, Toshikazu Ushijima, Ryo Nishikawa, Koichi Ichimura, On behalf of The Intracranial Germ Cell Tumor Genome Analysis Consortium (The iGCTConsortium)
  Genome‑wide methylation profiles in primary intracranial germ cell tumors indicate a primordial germ cell origin for germinomas
  Acta Neuropathologica, 2017, 133, 445-462
 5. Tsuyoshi Takahashi, Asmaa Elzawahry, Sachiyo Mimaki, Eisaku Furukawa, Rie Nakatsuka, Hiromi Nakamura, Takahiko Nishigaki, Satoshi Serada, Tetsuji Naka, Seiichi Hirota, Tatsuhiro Shibata, Katsuya Tsuchihara, Toshirou Nishida, and Mamoru Kato*
  Genomic and transcriptomic analysis of imatinib resistance in gastrointestinal stromal tumors
  Genes, Chromosomes & Cancer, 2017, 56, 303-313
 6. Naofumi Asano, Akihiko Yoshida, Sachiyo Mitani, Eisuke Kobayashi, Bunsyo Shiotani, Motokiyo Komiyama, Hiroyuki Fujimoto, Hirokazu Chuman, Hideo Morioka, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura, Takashi Kubo, Mamoru Kato, Takashi Kohno, Akira Kawai, Tadashi Kondo, and Hitoshi Ichikawa
  Frequent amplification of receptor tyrosine kinase genes in well-differentiated/dedifferentiated liposarcoma
  Oncotarget, 2017, 8, 12941-12952
 7. Hideyuki Hayashi, Takashi Kohno, Hideki Ueno, Nobuyoshi Hiraoka, Shunsuke Kondo, Motonobu Saito, Yoko Shimada, Hitoshi Ichikawa, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Chigusa Morizane, Yasunari Sakamoto, Kazuaki Shimada, Yoshito Komatsu, Naoya Sakamoto, and Takuji Okusaka
  Utility of Assessing the Number of Mutated KRAS, CDKN2A, TP53, and SMAD4 Genes Using a Targeted Deep Sequencing Assay as a Prognostic Biomarker for Pancreatic Cancer
  Pancreas, 2017, 46, 335-340
Review Articles(総説)
 1. Mamoru Kato
  Cancer precision medicine
  Anti-Aging Medicine (Anti-Aging Igaku, in Japanese), 2017, 13, 663-669
  加藤 護
  がんのプレシジョン・メディシン
  アンチ・エイジング医学、2017, 13, 663-669

2016

 1. Yuko Tanabe, Hitoshi Ichikawa, Takashi Kohno, Hiroshi Yoshida, Takashi Kubo, Mamoru Kato, Satoru Iwasa, Atsushi Ochiai, Noboru Yamamoto, Yasuhiro Fujiwara, and Kenji Tamura
  Comprehensive screening of target molecules by next-generation sequencing in patients with malignant solid tumors: guiding entry into phase I clinical trials
  Molecular Cancer, 2016, 15, 73-77
 2. Koichi Ichimura, Shintaro Fukushima, Yasushi Totoki, Yuko Matsushita, Ayaka Otsuka, Arata Tomiyama, Tohru Niwa, Hirokazu Takami, Taishi Nakamura, Tomonari Suzuki, Kohei Fukuoka, Takaaki Yanagisawa, Kazuhiko Mishima, Yoichi Nakazato, Fumie Hosoda, Yoshitaka Narita, Soichiro Shibui, Akihiko Yoshida, Akitake Mukasa, Nobuhito Saito, Toshihiro Kumabe, Masayuki Kanamori, Teiji Tominaga, Keiichi Kobayashi, Saki Shimizu, Motoo Nagane, Toshihiko Iuchi, Masahiro Mizoguchi, Koji Yoshimoto, Kaoru Tamura, Taketoshi Maehara, Kazuhiko Sugiyama, Mitsutoshi Nakada, Keiichi Sakai, Yonehiro Kanemura, Masahiro Nonaka, Akio Asai, Kiyotaka Yokogami, Hideo Takeshima, Nobutaka Kawahara, Tatsuya Takayama, Masahiro Yao, Mamoru Kato, Hiromi Nakamura, Natsuko Hama, Ryuichi Sakai, Toshikazu Ushijima, Masao Matsutani, Tatsuhiro Shibata, Ryo Nishikawa, The Intracranial Germ Cell Tumor Genome Analysis Consortium
  Recurrent neomorphic mutations of MTOR in central nervous system and testicular germ cell tumors may be targeted for therapy
  Acta Neuropathologica, 2016, 131, 889–901
 3. Akihiro Fujimoto+, Mayuko Furuta+, Yasushi Totoki+, Tatsuhiko Tsunoda+, Mamoru Kato+, Yuichi Shiraishi, Hiroko Tanaka, Hiroaki Taniguchi, Yoshiiku Kawakami, Masaki Ueno, Kunihito Gotoh, Shun-ichi Ariizumi, Christopher P Wardell, Shinya Hayami, Toru Nakamura, Hiroshi Aikata, Koji Arihiro, Keith A Boroevich, Tetsuo Abe, Kaoru Nakano, Kazuhiro Maejima, Aya Sasaki-Oku, Ayako Ohsawa, Tetsuo Shibuya, Hiromi Nakamura, Natsuko Hama, Fumie Hosoda, Yasuhito Arai, Shoko Ohashi, Tomoko Urushidate, Genta Nagae, Shogo Yamamoto, Hiroki Ueda, Kenji Tatsuno, Hidenori Ojima, Nobuyuki Hiraoka, Takuji Okusaka, Michiaki Kubo, Shigeru Marubashi, Terumasa Yamada, Satoshi Hirano, Masakazu Yamamoto, Hideki Ohdan, Kazuaki Shimada, Osamu Ishikawa, Hiroki Yamaue, Kazuki Chayama, Satoru Miyano, Hiroyuki Aburatani, Tatsuhiro Shibata, and Hidewaki Nakagawa
  Whole genome mutational landscape and characterization of non-coding and structural mutations in liver cancer
  Nature Genetics, 2016, 48, 500-509
 4. Ryutaro Uchi, Yusuke Takahashi, Atsushi Niida, Teppei Shimamura, Hidenari Hirata, Keishi Sugimachi, Genta Sawada, Takeshi Iwaya, Junji Kurashige, Yoshiaki Shinden, Tomohiro Iguchi, Hidetoshi Eguchi, Kenichi Chiba, Yuichi Shiraishi, Genta Nagae, Kenichi Yoshida, Yasunobu Nagata, Hiroshi Haeno, Hirofumi Yamamoto, Hideshi Ishii, Yuichiro Doki, Hisae Iinuma, Shin Sasaki, Satoshi Nagayama, Kazutaka Yamada, Shinichi Yachida, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Eiji Oki, Hiroshi Saeki, Ken Shirabe, Yoshinao Oda, Yoshihiko Maehara, Shizuo Komune, Masaki Mori, Yutaka Suzuki, Ken Yamamoto, Hiroyuki Aburatani, Seishi Ogawa, Satoru Miyano, and Koshi Mimori
  Integrated multiregional analysis proposing a new model of colorectal cancer evolution
  PLOS Genetics, 2016, 12, e1005778.1-24
 5. Shinichi Yachida, Laura D. Wood, Masami Suzuki, Erina Takai, Yasushi Totoki, Mamoru Kato, Claudio Luchini, Yasuhito Arai, Hiromi Nakamura, Natsuko Hama, Asmaa Elzawahry, Fumie Hosoda, Tomoki Shirota, Nobuhiko Morimoto, Kunio Hori, Jun Funazaki, Hikaru Tanaka, Chigusa Morizane, Takuji Okusaka, Satoshi Nara, Kazuaki Shimada, Nobuyoshi Hiraoka, Hirokazu Taniguchi, Ryota Higuchi, Minoru Oshima, Keiichi Okano, Seiko Hirono, Masamichi Mizuma, Koji Arihiro, Masakazu Yamamoto, Michiaki Unno, Hiroki Yamaue, Matthew J. Weiss, Christopher L. Wolfgang, Toru Furukawa, Hitoshi Nakagama, Bert Vogelstein, Tohru Kiyono, Ralph H. Hruban, and Tatsuhiro Shibata
  Genomic sequencing identifies ELF3 as a driver of ampullary carcinoma
  Cancer Cell, 2016, 29, 229-240
Review Articles(総説)
 1. Mamoru Kato
  The current status and future prospects of biomarker exploration for cancer by bioinformatics analysis
  Pharma Medica (Pharma Medica, in Japanese), 2016, 34, 45-51
  加藤 護
   バイオインフォマティクス解析によるがんバイオマーカー探索の現状と今後の展望
  Pharma Medica、2016, 34, 45-51
 2. Mamoru Kato
  Data analysis of single-cell sequencing
  Journal of Clinical and Experimental Medicine (Igaku-no Ayumi, in Japanese), 2016, 258, 317-323
  加藤 護
   一細胞シークエンスのデータ解析
  医学のあゆみ、2016, 258, 317-323
 3. Mamoru Kato
  Bioinformatics in cancer clinical sequencing – an emerging field of cancer personalized medicine
  Japanese Journal of Cancer and Chemotherapy (Gan To Kagaku Ryouhou, in Japanese), 2016, 43, 391-397
  加藤 護
   最新がん個別化医療―臨床シークエンスのバイオインフォマティクス
  癌と化学療法、2016, 43, 391-397

2015

 1. Erina Takai, Yasushi Totoki, Hiromi Nakamura, Chigusa Morizane, Satoshi Nara, Natsuko Hama, Masami Suzuki, Eisaku Furukawa, Mamoru Kato, Hideyuki Hayashi, Takashi Kohno, Hideki Ueno, Kazuaki Shimada, Takuji Okusaka, Hitoshi Nakagama, Tatsuhiro Shibata, and Shinichi Yachida
  Clinical utility of circulating tumor DNA for molecular assessment in pancreatic cancer
  Scientific Reports, 2015, 5, 18425.1-10
 2. Hiromi Nakamura, Yasuhito Arai, Yasushi Totoki, Tomoki Shirota, Asmaa Elzawahry, Mamoru Kato, Natsuko Hama, Fumie Hosoda, Tomoko Urushidate, Shoko Ohashi, Nobuyoshi Hiraoka, Hidenori Ojima, Kazuaki Shimada, Takuji Okusaka, Tomoo Kosuge, Shinichi Miyagawa, Tatsuhiro Shibata
  Genomic spectra of biliary tract cancer
  Nature Genetics, 2015, 47, 1003-1010
 3. Motonobu Saito, Yoko Shimada, Kouya Shiraishi, Hiromi Sakamoto, Koji Tsuta, Hirohiko Totsuka, Suenori Chiku, Hitoshi Ichikawa, Mamoru Kato, Shun-ichi Watanabe, Teruhiko Yoshida, Jun Yokota, Takashi Kohno
  Development of Lung Adenocarcinomas with Wxclusie Dependence on Oncogene Fusions
  Cancer Research, 2015, 75, 2264-2271
 4. Masataka Takenaka, Motonobu Saito, Reika Iwakawa, Nozomu Yanaihara, Misato Saito, Mamoru Kato, Hitoshi Ichikawa, Tatsuhiro Shibata, Jun Yokota, Aikou Okamoto, Takashi Kohno
  Profiling of actionable gene alterations in ovarian cancer by targeted deep sequencing
  International Journal of Oncology, 2015, 46, 2389-2398
 5. Kousuke Ishino, Tatsuya Kato, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Masatoshi Watanabe, Keiji Wakabayashi, Hitoshi Nakagama, Yukari Totsuka
  Comprehensive DNA adduct analysis reveals pulmonary inflammatory response contributes to genotoxic action of magnetite nanoparticles
  Int. J. Mol. Sci., 2015, 16, 3474-3492

2014

 1. Yasushi Totoki, Kenji Tatsuno, Kyle R Covington, Hiroki Ueda, Chad J Creighton, Mamoru Kato, Shingo Tsuji, Lawrence A Donehower, Betty L Slagle, Hiromi Nakamura, Shogo Yamamoto, Eve Shinbrot, Natsuko Hama, Megan Lehmkuhl, Fumie Hosoda, Yasuhito Arai, Kim Walker, Mahmoud Dahdouli, Kengo Gotoh, Genta Nagae, Marie-Claude Gingras, Donna M Muzny, Hidenori Ojima, Kazuaki Shimada, Yutaka Midorikawa, John A Goss, Ronald Cotton, Akimasa Hayashi, Junji Shibahara, Shumpei Ishikawa, Jacfranz Guiteau, Mariko Tanaka, Tomoko Urushidate, Shoko Ohashi, Naoko Okada, Harsha Doddapaneni, Min Wang, Yiming Zhu, Huyen Dinh, Takuji Okusaka, Norihiro Kokudo, Tomoo Kosuge, Tadatoshi Takayama, Masashi Fukayama, Richard A Gibbs, David A Wheeler, Hiroyuki Aburatani & Tatsuhiro Shibata
  Trans-ancestry mutational landscape of hepatocellular carcinoma genomes
  Nature Genetics, 2014, 46, 1267-1273
 2. Tatsuji Mizukami, Kouya Shiraishi, Yoko Shimada, Hideaki Ogiwara, Koji Tsuta, Hitoshi Ichikawa, Hiromi Sakamoto, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Takashi Nakano, Takashi Kohno
  Molecular mechanisms underlying oncogenic RET fusion in lung adenocarcinoma
  Journal of Thoracic Oncology, 2014, 9, 622-630
 3. Shintaro Fukushima, Ayaka Otsuka, Tomonari Suzuki, Takaaki Yanagisawa, Kazuhiko Mishima, Akitake Mukasa, Nobuhito Saito, Toshihiro Kumabe, Masayuki Kanamori, Teiji Tominaga, Yoshitaka Narita, Soichiro Shibui, Mamoru Kato, Tatsuhiro Shibata, Masao Matsutani, Ryo Nishikawa, Koichi Ichimura, On behalf of the Intracranial Germ Cell Tumor Genome Analysis Consortium (iGCT Consortium)
  Mutually exclusive mutations of KIT and RAS are associated with KIT mRNA expression and chromosomal instability in primary intracranial pure germinomas
  Acta Neuropathologica, 2014, 127, 911-925
 4. Yusuke Suenaga, S. M. Rafiqul Islam, Jennifer Alagu, Yoshiki Kaneko, Mamoru Kato, Yukichi Tanaka, Hidetada Kawana, Shamim Hossain, Daisuke Matsumoto, Mami Yamamoto, Wataru Shoji, Makiko Itami, Tatsuhiro Shibata, Yohko Nakamura, Miki Ohira, Seiki Haraguchi, Atsushi Takatori, Akira Nakagawara
  NCYM, a Cis-antisense gene of MYCN, encodes a de novo evolved protein that inhibits GSK3β resulting in the stabilization of MYCN in human neuroblastomas
  PLoS Genetics, 2014, 10, e1003996.1-14
Review Articles(総説)
 1. Mamoru Kato
  Single-cell genomics of cancer
  Journal of Clinical and Experimental Medicine (Igaku-no Ayumi, in Japanese), 2014, 249, 1088-1092
  加藤 護
  一細胞ゲノム解析
  医学のあゆみ、2014, 249, 1088-1092
 2. Translation: Mamoru Kato
  Identification of oncogenic driver mutations by David Tamborero, Abel Gonzalez-Perez, and Nuria Lopez-Bigas
  Experimental Medicine (Jikken Igaku, in Japanese), 2014, 32, 213-219
  翻訳:加藤 護
  発がんドライバー変異の同定  by David Tamborero, Abel Gonzalez-Perez, and Nuria Lopez-Bigas
  実験医学、2014, 32, 213-219

2013 or before

https://mkato3000.wixsite.com/mysite/papers