Jump to Main Contents
先端医療開発センター

Home > Organization > Division of Functional Imaging(Kashiwa) > Members

Members

Chief

Hirofumi Fujii, M.D., Ph.D.

Section Head

Masayuki Yamaguchi, M.D., Ph.D.

Senior Staff Scientist

Mitsuyoshi Yoshimoto, Ph.D.

Postdoctoral fellows

Doan Thi Kim Dung

Administrator of Radionuclide Affairs

Kazunobu Ohnuki

Technical assistant

Ayano Doi, Mizuki Akatsuka

Visiting Senior Scientists

Tadayuki Takahashi, Tomoyuki Haishi 

Visiting Researchers

Toshihiro Furuta, Yasuhiko Terada, Shinichiro Takeda,Tadashi Orita,
Kosuke Kojo, Miho Katsuragawa, Izumi Umeda, Hiroshi Mizuma,
 Jun Haneda, Kohshin Washiyama, Masakazu Umezawa,
Takayuki Suzuki

Trainees

Midori Nagata, Akane Tenzaki, Kazuyuki Makihara,  Atsuki Abe 

Secretary

Yoko Suzuki